"Pulchri Concrete Art"                                                                                                                                   Galerie Pulchri Studio, Den Haag /  NL / 2024 Skog Art Space, Oslo / N / 2024


 Mellomrommet Sagene, Oslo / N / 2023
 Senter for nordlige folk, Manndalen, Kåfjord / N / 2020-21
 

  

Nord-Troms Museum i Halti-bygget, Storslett, Nordreisa / N / 2020


 
Lillesand Kunstforening, Meta Hansen Kulturhus, Lillesand / N / 2020
Duoutstilling med Johanne Marie Hansen-Krone

Galleri Dobloug, Oslo / N / 2019
Duoutstilling med Johanne Marie Hansen-Krone
Trafo Kunsthall, Asker / N / 2018
"Versus tre", duoutstilling med Bjørn Sterri
Kuratert av Per Gunnar Eeg-Tverbakk og Bjørn Hatterud
Blokk, Bergen / N / 2018Hå gamle prestegard, Nærbø, Jæren / N / 2018


"En konstruktiv tendens", Tomarps Kungsgård, Kvidinge / SE / 2017
"Konst & Ekologi", Konsthallen Lokstallet, Strömstad / SE / 2016
https://youtu.be/uZvd1v-CHms


Bærum Kunsthall, Fornebu, Bærum / N / 2016

 
Kunstnerforbundet, Oslo / N / 2016
Foto: Thomas Tveter
" Nonobjektiv virkelighet - forskjellige strategier",
Kunstbanken, Hamar / N / 2016
Foto: Susanne K.Mader


Galleri Giga, Leirvik, Stord / N / 2015
Galleri Fjordheim, Biri / N / 2013

Studio L2, Stockholm / S / 2013

Tegnerforbundet Galleri, Oslo / N / 2013