Nord-Troms Museum i Halti-bygget, Storslett, Nordreisa / N / 2020